Kontakt

Właścicielem portalu "Systemu obsługi zamówień" jest :

Bisan Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 7
02-981 Warszawa
Polska (PL)

tel. +48 22 885-63-80 do 84
fax +48 22 885-63-85

sklep@bisan.com.pl

VAT PL5210082018
REGON 002154954

Bank PeKaO S.A. VII o/Warszawa 
80 1240 1109 1111 0000 0514 9456